Rechtsbijstandverzekering

Gemiddeld krijgen Nederlanders eens in de 10 jaar te maken met een conflict waarbij juridische bijstand nodig is. Betaal je dat zelf? Een advocaat kost je €200,- tot €300,- per uur. Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft daarom een rechtsbijstandsverzekering afgesloten.

Waarvoor ben je verzekerd?

Als er een conflict ontstaat waar je met een goed gesprek niet uitkomt,wil je dat een professional jou juridisch bijstaat. Soms is zelfs een rechtszaak onvermijdelijk . Met een rechtsbijstandverzekering kun je rekenen op juridisch advies en concrete juridische hulp.

Verschillende conflicten

Je kunt je verzekeren voor conflicten op verschillende terreinen en bepaalt zo zelf hoe zwaar je pakket wordt. Te verzekeren zijn:

 • Consumentenzaken
 • Arbeidsconflicten
 • Woonkwesties
 • Verkeer (ook voor fietsers en voetgangers)
 • Fiscaliteit
 • Sociale wetgeving
 • Vermogensbeheer
 • Mediation bij echtscheiding

Dekking

Je hebt recht op juridische hulp en juridisch advies. Daarnaast worden vergoed:

 • Deskundigenkosten (experts, advocaten, accountants).
 • Gerechts- en griffiekosten.
 • Kostenveroordelingen van door een tegenpartij gemaakte kosten.

Niet gedekt zijn:

 • Rechtshulp bij echtscheiding (wel mediation).
 • Fiscale disputen.

Zelf je advocaat kiezen

Voor rechtshulp word je bijgestaan door de juristen van de verzekeraar, maar je bent niet altijd verplicht om van hun diensten gebruik te maken. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat je bij een gerechtelijke of administratieve procedure (zoals een ontslagzaak via UWV) zelf je advocaat mag kiezen. Wel moet je altijd eerst toestemming vragen aan je rechtsbijstandverzekeraar als je een externe advocaat in wilt schakelen.

Verzekeraars hebben een kostenmaximum voor externe advocaatkosten. Je krijgt die kosten dus tot een bepaald maximum vergoed. Dat maximum kan zo laag zijn dat het de vraag is of je überhaupt nog een zaak kunt voeren. Heb je de maximumvergoeding bereikt, dan moet je de verdere kosten zelf betalen of  de procedure moet tussentijds gestaakt worden. Je kunt wel kiezen voor een hoger kostenmaximum, maar dan betaal je meer premie.

Op maat verzekerd

Wij bespreken met jou welke modules jij in jouw verzekering opneemt en gaan na of je al een rechtsbijstanddekking hebt op andere polissen, zoals de autoverzekering of de reisverzekering.

Op tijd verzekeren

Sluit een rechtsbijstandverzekering tijdig af. Je krijgt namelijk geen juridische hulp van de verzekeraar als het conflict al in de lucht hangt en een rechtszaak min of meer te verwachten is.

Preventief advies

Wil je weten wat jouw kansen zijn in de rechtszaal? Je hebt recht op preventief juridisch advies. Ook kun je vaak telefonisch rechtshulp of -advies krijgen.

Geschillenregeling

Veel polissen bevatten een geschillenregeling. Als bijvoorbeeld jouw zaak niet in behandeling wordt genomen omdat de verzekeraar de kans van slagen te klein acht, kun je een onafhankelijk advocaat laten toetsen of deze beslissing terecht is.

Gesubsidieerde rechtshulp

Is een rechtsbijstandverzekering wel nodig? Want er bestaat toch recht op gesubsidieerde rechtsbijstand? Op gesubsidieerde rechtshulp van de overheid kun je alleen rekenen als je inkomen laag is en als een gang naar de rechter een betere oplossing is dan bijvoorbeeld een geschillencommissie of mediation. 

Bovendien maak je ook met gesubsidieerde rechtsbijstand zelf kosten. Zo betaal je een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen en het soort rechtszaak en bedraagt tussen de €214,- en €901,-. Ook betaal je griffiekosten. Lees hier meer over gesubsidieerde rechtsbijstand.

De premie

De premie bedraagt een vast bedrag per jaar en is afhankelijk van de gewenste dekking en de vraag of je een hogere maximumvergoeding wilt voor een externe advocaat. In een gezin zijn alle gezinsleden meeverzekerd, vaak ook uitwonende studerende kinderen. De premie per jaar is meestal lager dan één uur advocaatkosten.

Gerelateerde pagina’s