Pensioen

Lange tijd hebben we ons in Nederland niet erg druk gemaakt om ons pensioen. Dat was gewoon in orde. Maar die pensioenzekerheid is door de ontwikkelingen van de laatste jaren een stuk minder groot geworden. Hoe is jouw financiële situatie als je stopt met werken?

Drie pijlers

Het pensioenstelsel in Nederland bestaat uit drie pijlers: De AOW die je van de overheid krijgt, het pensioen dat je bij je werkgever opbouwt en de pensioenvoorzieningen die je zelf treft. De eerste twee pijlers zijn in beweging. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog:

  • in 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden
  • in 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden
  • in 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar

Daarnaast is het percentage van jouw salaris dat wordt gebruikt om pensioen op te bouwen, omlaag gegaan. Dat betekent dat je langer door moet werken en dat je minder pensioen opbouwt. Als je minder kunt rekenen op AOW en werkgeverspensioen wordt de derde pijler, jouw eigen voorziening, belangrijker.

Zelf pensioen verbeteren

Je kunt zelf heel wat doen om je pensioeninkomsten te verbeteren. Welke methode het meest geschikt is, hangt af van verschillende factoren zoals je leeftijd, je huidige en vroegere pensioenregelingen, je hypotheek, je gezinssituatie en of je bijvoorbeeld spaart of belegt. Wij analyseren jouw pensioensituatie en adviseren je over de maatregelen die je kunt treffen, betreffende een aanvulling op je pensioen.

Omdat je pensioen samenhangt met al je andere financiën, vormt het een belangrijk onderdeel van financiële planning. financiële planning. Met een financieel plan zorg je voor evenwichtige financiën in alle fasen van je leven. Dus ook in de periode dat je niet meer werkt.

Overzicht

Voor een overzicht van je pensioenregelingen bij verschillende werkgevers kun je terecht op de website mijnpensioenoverzicht.nl