Hypotheek

Een huis kopen is een ingrijpende financiële beslissing. Je sluit een hypotheek af en gaat daarmee een betalingsverplichting aan van 30 jaar. Een goed hypotheekadvies is uitermate belangrijk omdat het je in de loop van de tijd veel geld kan schelen.

Hoe adviseren wij jou?

Als je bij ons aanklopt voor een hypotheekadvies, gaan we uiterst zorgvuldig te werk. Als huiseigenaar krijg je te maken met allerlei financiële, fiscale en juridische regelgeving. Wij leggen je uit wat je kunt verwachten en wat de gevolgen zijn voor jouw financiën.

Om uit te zoeken hoe je hypotheek er precies uit moet zien, inventariseren wij eerst jouw persoonlijke en financiële situatie. Wij vragen daarom naar je financiële gegevens. Maar ook andere informatie is belangrijk, zoals jouw toekomstverwachtingen en toekomstwensen. Die zeggen iets over hoe jouw vaste lasten zich ontwikkelen. En dat kan de keuze voor een bepaalde hypotheek beïnvloeden.

Na de inventarisatie maken we een analyse, zoeken we uit wat je mogelijkheden zijn, vergelijken we de hypotheken van meerdere aanbieders en maken we berekeningen. Dan stellen we een adviesrapport op waarin we je laten zien welke oplossingen voor jou het meest geschikt zijn. Ook zijn we duidelijk over wat je betaalt voor je hypotheek en zie je hoe jouw hypotheeklasten er in de komende jaren uitzien.

Uiteraard spreken we ons advies grondig met je door. Je krijgt de tijd om alles goed te overdenken.

Hypotheekvormen

Er bestaan in Nederland verschillende hypotheekvormen. Voor welke vorm je in aanmerking komt, hangt vooral af van de vraag of je je eerste hypotheek afsluit of al een hypotheek hebt en gaat verhuizen.

Eerste hypotheek

Als je als starter op de woningmarkt je eerste hypotheek afsluit, moet je deze binnen 30 jaar volledig aflossen. De aflossing moet bovendien annuïtair zijn, dat wil zeggen dat je gedurende de looptijd stap voor stap de hypotheekschuld aflost. Alleen met zo´n hypotheek kom je in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. De annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek voldoen aan die regels.

Verhuizen

Heb je voor 2013 een aflossingsvrije hypotheek, spaarhypotheek of beleggingshypotheek afgesloten en ga je verhuizen? Dan mag je dezelfde hypotheekvorm behouden, inclusief het recht op hypotheekrenteaftrek. Deze regel geldt alleen voor het oude leenbedrag. Als je een hogere hypotheek nodig hebt, moet je voor het meerdere een extra hypotheek afsluiten. Maar dat deel moet je gedurende de looptijd wel verplicht aflossen. Voor je nieuwe hypotheek geldt bovendien dat hooguit de helft aflossingsvrij mag zijn.

Annuïteitenhypotheek

Met een annuïteitenhypotheek los je in het begin van de looptijd weinig af en bestaat het grootste deel van je maandlasten uit rente. Omdat je de hypotheekrente mag aftrekken, profiteer je juist in het begin van een flink belastingvoordeel waardoor de netto maandlasten laag uitvallen.

Naarmate er meer afgelost is, daalt de hypotheekschuld en daardoor betaal je steeds minder rente. Tegelijk ga je iedere maand meer aflossen. Jouw bruto maandlasten blijven daardoor gelijk. Maar omdat je geleidelijk aan minder rente betaalt, wordt jouw belastingvoordeel steeds kleiner. Dat betekent dat je netto maandlasten langzaam maar zeker stijgen.

Voordeel Annuïteitenhypotheek:
In het begin van de looptijd lage netto maandlasten.

Nadelen Annuïteitenhypotheek:
Hogere netto maandlasten aan het eind van de looptijd.
De totale hypotheeklasten over de hele hypotheekperiode zijn hoger dan bij een lineaire hypotheek.

Lineaire hypotheek

Met de lineaire hypotheek los je iedere maand een vast bedrag af, het aflossingsdeel van de hypotheek blijft dus gedurende de hele looptijd steeds even hoog. Boven op de aflossing betaal je hypotheekrente over jouw totale lening. Dat is in het begin een groot bedrag, want het hele leenbedrag staat dan nog uit. Je maandlasten zijn dus in het begin hoog. Maar omdat je de hypotheekrente mag aftrekken, heb je in het begin ook een relatief groot belastingvoordeel. De netto maandlasten vallen daardoor weer iets lager uit.

Je lost iedere maand een vast bedrag af, waardoor je hypotheekschuld daalt en je steeds minder rente betaalt. Doordat het aflossingsdeel even groot blijft, maar het rentedeel kleiner wordt, gaan de totale maandlasten geleidelijk aan omlaag.

Voordelen Lineaire hypotheek:
Lagere maandlasten aan het eind van de looptijd.
De totale hypotheeklasten over de hele hypotheekperiode zijn lager dan bij een annuïteitenhypotheek.

Nadeel Lineaire hypotheek:
In het begin van de looptijd hoge maandlasten.

Aflossingsvrije hypotheek

Met een aflossingsvrije hypotheek los je niets af, je betaalt alleen hypotheekrente. Dat leidt tot lage maandlasten, maar aan het eind van de looptijd is je schuld even groot als in het begin. Je moet je hypotheek dan aflossen met je eigen geld, bijvoorbeeld met de opbrengst uit de verkoop van de woning.

Voordelen Aflossingsvrije hypotheek:
Lage maandlasten.
Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als je hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013).

Nadeel Aflossingsvrije hypotheek:
De hypotheekschuld blijft even hoog.

Als je verhuist mag je de aflossingsvrije hypotheek meenemen, maar het aflossingsvrije deel mag dan voor de nieuwe hypotheek hooguit 50% zijn.

Deze hypotheekvorm is niet geschikt voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Sinds 2013 mag je namelijk de hypotheekrente alleen aftrekken als je binnen 30 jaar de hypotheek stapsgewijs aflost. Dat is bij de aflossingsvrije hypotheek niet het geval. Als je aflossingsvrije hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013, mag je de hypotheekrente wel aftrekken, voor maximaal 30 jaar.

Spaarhypotheek

Met een spaarhypotheek los je gedurende de looptijd niets af, je betaalt alleen rente. Daarnaast betaal je een maandelijkse premie waarmee je een kapitaal opbouwt om aan het eind van de looptijd je hypotheek in één keer mee af te lossen.

Andere kenmerken:

 • Als je je premie inlegt voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) is de uitkering die je aan het eind van de looptijd ontvangt belastingvrij.
 • Een spaarhypotheek heeft meestal een overlijdensrisicoverzekering. Deze keert uit als je als verzekerde overlijdt.
 • De rente die je ontvangt over de spaarpremie is even hoog als je hypotheekrente.

Voordelen Spaarhypotheek:

 • Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als je hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013).
 • Je spaart belastingvrij.
 • Je weet zeker dat je de hypotheek aan het eind van de looptijd kunt aflossen.
 • Je maandelijkse lasten zijn minder gevoelig voor rentewijzigingen, omdat de spaarrente gekoppeld is aan de hypotheekrente.

Nadeel Spaarhypotheek:
Je bent gebonden aan fiscale regels, waardoor je minder flexibel bent.

Deze hypotheekvorm is niet geschikt voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Sinds 2013 mag je namelijk de hypotheekrente alleen aftrekken als je binnen 30 jaar de hypotheek stapsgewijs aflost. Dat is bij de spaarhypotheek niet het geval. Als jouw spaarhypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013, mag je de hypotheekrente wel aftrekken.

Bankspaarhypotheek

Met een bankspaarhypotheek los je gedurende de looptijd niets af, je betaalt alleen rente. Daarnaast leg je maandelijks een bedrag in op een zogenaamde Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Zo bouw je een kapitaal op om aan het eind van de looptijd je hypotheek in één keer mee af te lossen.

Andere kenmerken:

 • Als je overlijdt wordt het saldo van je bankspaarrekening uitgekeerd aan jouw nabestaanden.
 • De rente die je ontvangt over de spaarinleg is even hoog als je hypotheekrente.
 • De uitkering die je aan het eind van de looptijd ontvangt, is belastingvrij.

Voordelen Bankspaarhypotheek:

 • Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als je hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013).
 • Je spaart belastingvrij.
 • Je weet zeker dat je de hypotheek aan het eind van de looptijd kunt aflossen.
 • Je maandelijkse lasten zijn minder gevoelig voor rentewijzigingen, omdat de spaarrente gekoppeld is aan de hypotheekrente.

Nadelen Bankspaarhypotheek:

 • Je bent gebonden aan fiscale regels, waardoor je minder flexibel bent.
 • Deze hypotheekvorm is minder geschikt als je een eerste hypotheek afsluit. Je mag dan namelijk de hypotheekrente niet aftrekken.

Deze hypotheekvorm is niet geschikt voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Sinds 2013 mag je namelijk de hypotheekrente alleen aftrekken als je binnen 30 jaar de hypotheek stapsgewijs aflost. Dat is bij de bankspaarhypotheek niet het geval. Als jouw bankspaarhypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013, mag je de hypotheekrente wel aftrekken.

Beleggingshypotheek

Met een beleggingshypotheek los je gedurende de looptijd niets af, je betaalt alleen rente. Daarnaast betaal je een maandelijkse premie die voor jou wordt belegd. Zo bouw je een kapitaal op dat je gebruikt om de hypotheek aan het eind van de looptijd mee af te lossen. Omdat het rendement over je beleggingen niet vaststaat, weet je niet zeker of je voldoende opbouwt om de hypotheek helemaal af te lossen.

Andere kenmerken:

 • Als je je premie inlegt voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) is de uitkering die je aan het eind van de looptijd ontvangt belastingvrij.
 • Je kunt een overlijdensrisicoverzekering verzekering afsluiten die uitkeert als je als verzekerde overlijdt.

Voordelen Beleggingshypotheek:

 • Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als je hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013).
 • De uitkering is belastingvrij als je inlegt voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW).

Nadelen Beleggingshypotheek:

 • Je weet niet zeker of je de hypotheek aan het eind van de looptijd kunt aflossen.
 • Je bent gebonden aan fiscale regels, waardoor je minder flexibel bent.

Deze hypotheekvorm is niet geschikt voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Sinds 2013 mag je namelijk de hypotheekrente alleen aftrekken als je binnen 30 jaar de hypotheek stapsgewijs aflost. Dat is bij de beleggingshypotheek niet het geval. Als uw beleggingshypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013, mag je de hypotheekrente wel aftrekken.

Gerelateerde pagina’s