Hypotheken voor starters

Hypotheken voor starters

Starters hebben het moeilijk op de huizenmarkt. De huizenprijzen zijn enorm gestegen en het is daardoor lastiger om voldoende hypotheek te krijgen, zeker als het inkomen nog laag is. Bovendien moeten huizenkopers zelf de kosten koper betalen. Veel starters hebben daarvoor niet de financiële reserve. Toch zijn er ook voor starters goede mogelijkheden om de financiering rond te krijgen.

Starterslening

Je wilt voor het eerst een huis kopen, maar de hypotheek waarvoor je in aanmerking komt bij de bank is onvoldoende. Dan kun je soms bij de gemeente of de provincie een extra lening krijgen boven op je hypotheek. Dit is de Starterslening.

Hoe werkt het?

De Starterslening bestaat uit twee delen: de Starterslening en de Combinatielening. De Starterslening moet je vanaf het begin verplicht aflossen. Om aan die verplichting te kunnen voldoen, leen je iedere maand een bedrag met de Combinatielening. Over deze Combinatielening betaal je de eerste drie jaar geen rente en aflossing. Je maandlasten blijven in die periode dus laag. Na die eerste drie jaar ga je zowel over de Starterslening als over de Combinatielening rente en aflossing betalen.

Hoeveel kun je lenen?

De hoogte van de Starterslening hangt af van je inkomen en je eigen vermogen. Bovendien bepaalt je gemeente of provincie hoe hoog de maximale lening is en wat de maximale aankoopprijs van je woning mag zijn.

Voor wie?

Jouw gemeente of provincie bepaalt wie er voor de Starterslening in aanmerking komen. Zo kan de lening bestemd zijn voor een afgebakende doelgroep of een specifieke wijk of project. Je krijgt bovendien alleen een Starterlening als je kredietwaardig bent. De gemeente of provincie vraagt daarom naar je financiële gegevens.

Doet ook jouw gemeente mee aan de Starterslening?

Startershypotheek

Veel geldverstrekkers bieden speciale hypotheken aan voor starters. Zij kijken dan niet alleen naar je salaris en vermogen, maar ook naar je carrièreperspectief. De interne hypotheeknormen van de bank kunnen bij goede vooruitzichten wat soepeler gehanteerd worden. Wel moet de geldverstrekker voldoen aan de wettelijke regels. Een startershypotheek kan ook gekoppeld worden aan een garantstelling van de ouders.

Garantstelling (groot-/schoon-)ouders

Ouders, schoonouders of grootouders kunnen garant staan voor jouw hypotheek. Zij worden dan mede hoofdelijk aansprakelijk, wat betekent dat de bank bij hen kan aankloppen als je niet voldoet aan je betalingsverplichtingen.

Een geldverstrekker gaat pas akkoord met de garantstelling als de financiële positie van degene die garant staat in orde is. Dat betekent dat de garantsteller zijn financiële gegevens moet laten zien. Verder wordt naar je toekomstperspectief gekeken, want uiteindelijk is het de bedoeling dat je zelf de hypotheeklasten kunt dragen zonder de garantstelling. Zodra dit het geval is, kan de garantstelling vervallen.

Belastingvrije schenking

Een schenking tot 106.671 euro (2022)  is belastingvrij als aan twee voorwaarden wordt voldaan: het geld wordt in de eigen woning van de ontvanger gestoken en de ontvanger is tussen 18 en 40 jaar oud. Het zijn niet per se jouw ouders die de schenking kunnen doen: iedereen in Nederland mag in principe iemand tussen 18 en 40 jaar dit belastingvrije bedrag schenken voor de financiering van de woning. 

De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot 27.231 euro en per 1 januari 2024 helemaal afgeschaft. Je kunt dan geen grote belastingvrije schenking meer ontvangen van anderen dan jouw ouders. 

Jouw ouders kunnen jou na 1 januari 2024 nog wel belastingvrij geld schenken:  eenmalig een bedrag van maximaal 27.231 euro als je tussen 18 en 40 jaar oud bent of, onafhankelijk van je leeftijd, ieder jaar een bedrag van 5.677 euro (bedragen 2022). Aan deze schenkingen zijn geen voorwaarden verbonden wat betreft bestedingsdoel. Je hoeft het geld niet per se uit te geven aan de eigen woning.

Familiehypotheek

Je hoeft niet per se naar een bank voor je hypotheek, ook jouw ouders of andere familieleden mogen je een hypothecaire lening geven. Je woning is dan het onderpand van de lening. De zogenaamde familiehypotheek kan in plaats van of naast een reguliere hypotheek gesloten worden. De voorwaarden voor een familiehypotheek zijn:

  • De hypotheek moet geregistreerd worden bij de Belastingdienst.
  • Je moet de lening in 30 jaar stap voor stap aflossen.
  • De rente moet marktconform zijn.

Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan kom je niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Leg afspraken over het geleende bedrag, het rentepercentage, de rentevaste periode, de einddatum en hoe de rente en aflossing betaald vast bij de notaris.

Dubbel profijt

De familiehypotheek biedt niet alleen jou voordeel, je ouders kunnen er ook beter van worden. Zij kunnen namelijk meer rente ontvangen over het uitgeleende bedrag dan wanneer dat geld op een spaarrekening staat. Deze rente-inkomsten zijn bovendien onbelast, terwijl jij zelf wel de betaalde hypotheekrente kunt aftrekken.

Lenen en schenken kunnen ook gecombineerd worden. Je betaalt je ouders rente en aflossing en je ouders schenken jou ieder jaar een belastingvrij bedrag. Zo zijn je hypotheeklasten gemakkelijker te dragen. De jaarlijkse belastingvrije schenking van ouders aan hun kind is in 2022 maximaal € 5.677.

Perspectiefverklaring uitzendkrachten

Ben je langer dan een jaar in dienst van een uitzendbureau? Bespreek dan met het bureau of je een perspectiefverklaring kunt krijgen. Daarin staat hoe jouw kansen op werk zijn in de huidige arbeidsmarkt. Een aantal geldverstrekkers zijn bereid uitzendkrachten met een perspectiefverklaring een hypotheek te verstrekken. Je uitzendbureau moet dan wel gecertificeerd zijn door de Stichting Perspectiefverklaring. Met een Perspectiefverklaring kun je ook een Starterslening krijgen.

Gerelateerde pagina’s