Maandlasten

Wat je in totaal aan hypotheeklasten kwijt bent, hangt af van wat je aan rente en aflossing betaalt. Of als je een hypotheek hebt van voor 2013 eventueel ook van de spaar- of beleggingspremie. Toch is dat maar een deel van het verhaal. Jouw hypotheek is namelijk ook van invloed op je belastingen. Waar moet je rekening mee houden?

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrente die je betaalt, mag je aftrekken van je belastbaar inkomen als je aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Dat is onder meer dat je de hypotheek in 30 jaar stapsgewijs helemaal aflost. 

Het maximale percentage waartegen je de hypotheekrente mag aftrekken is in 2022 40%. In 2023 gaat dit percentage naar 37%.

Door de hypotheekrenteaftrek betaal je minder inkomstenbelasting, een voordeel dat kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Wat je aan rente en aflossing (of eventueel spaar- of beleggingspremie) betaalt, noemen we de bruto maandlasten. Trek je van dat bedrag je belastingvoordeel af, dan heb je de netto maandlasten.

Eigenwoningforfait

De Belastingdienst beschouwt je woning als een bron van inkomsten. Daarom moet je een bepaald bedrag bij je inkomen optellen, het zogenaamde eigenwoningforfait. Over dat bedrag betaal je belasting. De hoogte van de bijtelling is meestal 0,45% van de WOZ-waarde (2022).

Als je de hypotheek hebt afgelost, geldt voor jou de Wet Hillen. Het eigenwoningforfait vervalt dan. Sinds 1 januari 2019 wordt de Wet Hillen echter over een periode van 30 jaar afgebouwd. Ook met een afgeloste hypotheek gaat het eigenwoningforfait voor jou dus gelden en ga je belasting betalen over je woning.

Gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Jouw gemeente stelt ieder jaar opnieuw vast wat de WOZ-waarde van je woning is. Deze WOZ-waarde is de grondslag voor gemeentelijke belastingen als onroerendzaakbelasting, rioolrecht en reinigingsrecht. Naast deze lokale belastingen betaal je nog waterschapslasten. Ook die zijn gekoppeld aan de WOZ-waarde.

Gerelateerde pagina’s