Autoverzekering

Als je met je auto in het verkeer bent, loop je verschillende risico’s. Je kunt bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld worden voor het veroorzaken van schade of letsel bij anderen. Maar je eigen auto kan ook beschadigd raken of gestolen worden.

Waarvoor ben je verzekerd?

Met een autoverzekering ben je verzekerd voor materiële schade en letselschade die je met je auto veroorzaakt en – afhankelijk van de gekozen verzekering – voor schade aan je eigen auto. Er zijn drie soorten autoverzekeringen:

WA-verzekering

Iedereen die een motorvoertuig heeft, is verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) af te sluiten. De verzekering vergoedt de schade die je met je motorvoertuig veroorzaakt bij anderen en waarvoor jij aansprakelijk bent. Het kan dan om materiële schade gaan, maar ook om letselschade. Schade aan je eigen auto wordt met de WA-verzekering niet vergoed.

Heeft een automobilist materiële schade aan jouw personenauto veroorzaakt? Zijn WA-verzekeraar moet dan over de brug komen met een schadevergoeding. Sinds 1 juli 2021 hoef jij deze verzekeraar niet meer zelf aan te spreken. In plaats daarvan keert je eigen verzekeraar direct de vergoeding uit en wordt de schade vervolgens door verzekeraars onderling verhaald. Voor letselschade geldt de regeling niet.

Beperkt cascoverzekering

Met een beperkt cascoverzekering is je auto verzekerd voor schade die ontstaat door brand, storm, bliksem of hagel. Ook inbraakschade zoals een ingeslagen autoruit wordt doorgaans vergoed, evenals schade veroorzaakt door een aanrijding met een dier.

Volledig cascoverzekering (All Risk)

Een volledig cascoverzekering biedt dezelfde dekking als een beperkt cascoverzekering en heeft daarnaast ook vergoedingen voor schade door botsen, omslaan, slippen, van de weg raken, te water raken of door enig ander van buiten komend onheil. Ook schade die je zelf hebt veroorzaakt aan jouw motorvoertuig is gedekt. Wordt er ingebroken in je auto, dan is er behalve voor inbraakschade, vaak ook een dekking voor gestolen airbags, ingebouwde navigatie, radio’s en autovelgen. Diefstal van aangebrachte accesoires kun je verzekeren met een extra-accesoiresdekking.

Schade door onbekende dader

Als iemand door een aanrijding met een motorvoertuig bij jou schade veroorzaakt, worden de kosten vergoed omdat de bestuurder verplicht een WA-verzekering heeft. Maar wat als de dader doorrijdt, onverzekerd is of in een gestolen voertuig reed? Dan kun je een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Op de website schadezonderdader.nl kun je met een simpele checklist nagaan of jouw schade voor vergoeding door het fonds in aanmerking komt. Bovendien kun je direct online een claim indienen.

Alleen verzekeren op vakantie

Ga je op vakantie met de auto en heb je alleen een WA-verzekering? Dan kun je een vakantiecascoverzekering sluiten. Je bent dan verzekerd tegen het risico van schade aan je auto tijdens jouw vakantie. Vraag ons naar de mogelijkheden.

De premie

De premie van de autoverzekering is onder meer afhankelijk van:

  • Kenmerken van het motorvoertuig, zoals gewicht, bouwjaar en cilinderinhoud.
  • De oorspronkelijke cataloguswaarde.
  • De regio waar je woont.
  • Het aantal kilometers dat je per jaar rijdt.
  • Of je de auto privé of zakelijk gebruikt.
  • Je leeftijd.
  • Hoeveel schadevrije jaren je hebt.

No-claimkorting

Als je één of meer jaren geen schade claimt, krijg je een no-claimkorting op de premie. Die kan oplopen tot maximaal tachtig procent. Claim je na verloop van tijd toch een schade? Dan vervalt (een deel van) de korting.

De schadevrije jaren worden door alle autoverzekeraars op een gelijke manier berekend. Ook moeten ze tot 99 schadevrije jaren blijven tellen. Het staat daardoor altijd vast waar je staat op de bonus/malusladder en hoeveel treden je terugvalt bij schade. Maar elke verzekeraar hanteert wel zijn eigen kortingstabel. De verzekeraars bepaalt zo zelf hoeveel no-claimkorting je krijgt per aantal schadevrije jaren en hoe de korting op de premie uitvalt als je schade claimt.

Wil je schade claimen of overstappen naar een andere autoverzekeraar? Wij zoeken voor je uit hoe dat uitpakt voor jouw premie.

Schadevrije Jaren overdraagbaar

Mensen die samen een auto gebruiken en er beiden regelmatig in rijden, kunnen nu de schadevrije jaren delen. Als een van de partners is overleden, kan de ander een verzoek indienen voor het overdragen van de opgebouwde schadevrije jaren. Dit is mogelijk als de partner op hetzelfde adres staat ingeschreven en een rijbewijs heeft. Ook wordt het mogelijk om bij een echtscheiding de schadevrije jaren te verdelen over beide partners. Degene die de schadevrije jaren op zijn of haar naam heeft staan, bepaalt hoe deze verdeeld worden.

Aanvullende verzekeringen

Naast de autoverzekering kun je je extra verzekeren voor andere verkeersrisico’s:

Ongevallen inzittenden

Zorgt voor een eenmalige uitkering wanneer één van de inzittenden komt te overlijden of blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeval. Voor de uitkering is de schuldvraag niet van belang.

Schade inzittenden

Stelt een inzittende (waaronder de bestuurder) schadeloos wanneer deze de materiële schade of letselschade oploopt bij een ongeval.

Rechtsbijstand

Je kunt verkeersrechtsbijstand verzekeren als aanvullende dekking bij je autoverzekering. Je krijgt dan juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met verkeersdeelname met je auto. Een uitgebreidere dekking biedt een losse rechtsbijstandverzekering met verkeersdekking. Dan heb je recht op juridische hulp bij ieder conflict dat te maken heeft met verkeersdeelname. Of je nu met de auto, bus, motor, brommer of als fietser of voetganger aan het verkeer deelneemt, je bent verzekerd. Ook conflicten bij de koop en verkoop, huur en verhuur en lenen en uitlenen van een motorrijtuig zijn gedekt, evenals conflicten over onderhoud en reparatie.

Pechhulp
Als je pechhulp meeverzekert, kun je een beroep doen op de pechhulpdienst wanneer je panne hebt met je auto. Het mankement wordt dan direct ter plekke verholpen of je krijgt een vervangende auto. Pechhulp kun je zowel voor Nederland als voor het buitenland verzekeren.

Gerelateerde pagina’s