Ongevallenverzekering

Als je door een ongeval invalide wordt, kun je met hoge kosten geconfronteerd worden. En als je overlijdt door een ongeval, kunnen je nabestaanden in financiële problemen komen. Met een ongevallenverzekering zorg je voor financiële zekerheid.

Waarvoor ben je verzekerd?

Je spreekt van tevoren af tegen welk bedrag je je verzekert. Dat bedrag wordt uitgekeerd als je na een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt. Met het geld kun je bijvoorbeeld noodzakelijke aanpassingen aan je woning of auto financieren.

Bij gedeeltelijke invaliditeit krijg je in principe het percentage van de verzekerde som uitgekeerd dat overeenstemt met de mate van invaliditeit. Ben je 50% invalide, dan krijg je dus 50% van het verzekerde bedrag.

Medische kosten

Na een ongeval maak je misschien specifieke revalidatie- of tandartskosten die niet vergoed worden door je zorgverzekeraar. Deze kosten kun je meeverzekeren op de ongevallenpolis.

Arbeidsongeschiktheid

Als je door je invaliditeit arbeidsongeschikt raakt, krijg je vroeg of laat te maken met inkomensachteruitgang. Er zijn ongevallenverzekeringen die zich specifiek richten op dit risico en zorgen voor inkomensaanvulling.

Waarvoor ben je niet verzekerd?

Invaliditeit of overlijden door ongelukken op het werk zijn vaak uitgesloten evenals ongelukken door gevaarlijke hobby’s of sporten zoals jagen en parachutespringen. Ook zijn soms ongelukken met de motor of de scooter uitgesloten.

Maatwerk

Wij bespreken met je welke dekking past bij jouw situatie en hoe de verzekering aansluit op andere financiële producten zoals je arbeidsongeschiktheidsverzekering, je zorgverzekering en je woonlastenverzekering.

Voor alle ongevallen

Niet alleen in het verkeer kun je een ongeval krijgen. Sterker nog:  de meeste ongevallen vinden plaats in de privésfeer. Vallen, struikelen, uitglijden of een val van ladder, trap of fiets, kunnen tot ernstige letsels leiden. Ook van een sportblessure kun je de rest van je leven last hebben. Ook in die gevallen keert de ongevallenverzekering uit.

Gerelateerde pagina’s