Risicobeheer

Brand, inbraak, ongevallen, arbeidsongeschikte werknemers, conflicten met leveranciers en klanten die niet betalen. Het zijn maar een paar voorbeelden van risico’s die voor grote financiële problemen kunnen zorgen. Goed risicobeheer is dan ook cruciaal voor je bedrijf.

De risicoanalyse

Risicobeheer begint met een risicoanalyse. Je brengt je bedrijf in kaart om te kunnen bepalen welke risico’s er zijn voor het bedrijf, de medewerkers en de ondernemer zelf.

Je bedrijf

 • Waar in jouw bedrijf zitten de risico’s op schade?
 • Wat is de impact van schade op het vermogen en de bedrijfscontinuïteit?

Je medewerkers

 • Veiligheid. Zijn er grote veiligheidsrisco’s voor je mensen?
 • Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Welke gezondheidsrisico’s spelen in je bedrijf?

Jij als ondernemer

 • Arbeidsongeschiktheid: wat betekent dat voor jouw bedrijf en voor je inkomen?
 • Overlijden: wat betekent dat voor je bedrijf en voor het inkomen van je nabestaanden?

Gezondheidsrisico’s in kaart met RI&E

Als je personeel in dienst hebt, is een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) verplicht. Ook uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en inhuurkrachten moeten als werknemers beschouwd worden. Met een RI&E breng je de gezondheidsrisico’s in jouw bedrijf in kaart en evalueer je de impact van die risico’s. Vervolgens laat je in een Plan van Aanpak zien welke maatregelen je neemt om de risico’s te voorkomen of om de gevolgen te beperken. Maak bovendien concreet wie wat gaat doen, welk budget je daarvoor hebt, wat de uitkomsten moeten zijn en hoe je die uitkomsten meet.

De RI&E is verplicht maar ook een prima hulp om risico’s te beheersen.

Partner in risicobeheer

Het maken van een risicoanalyse is niet eenvoudig en je kunt de hulp van specialisten zeker gebruiken. Wij zijn graag je partner als het gaat om goed risicobeheer en helpen je om een risicoanalyse te maken. Daarna adviseren wij je over passende verzekeringsoplossingen en laten dan de volgende vragen aan de orde komen:

 • Wat kun of moet je doen om risico’s te verkleinen en wie kan je daarbij helpen?
 • Welke risico’s kun je zelf dragen en welke moet je echt verzekeren?
 • Wat zijn de kosten van verzekeren, preventieve maatregelen en het aanhouden van financiële reserves?
 • Hoe ben je op dit moment verzekerd?
 • Welke verzekeringen missen nog of moeten verbeterd worden?
 • Wat hebben de verschillende verzekeraars jou te bieden?
 • Hoe sluiten de verschillende polissen op elkaar aan?
 • Hoe houd je de verzekeringkosten zo laag mogelijk?

Vinger aan de pols

Jouw bedrijf kan groeien of krimpen, wet- en regelgeving wordt aangepast, technologie en producten veranderen, verzekeringen wijzigen. Dat is allemaal van invloed op je risico’s en je risicobeheer. Steeds opnieuw moet je daarom nagaan wat van belang is voor je bedrijf. Wij houden graag een vinger aan de pols en komen regelmatig je verzekeringspakket doornemen om te checken of je nog steeds goed verzekerd bent.

Gerelateerde pagina’s