Bedrijfsschadeverzekering

Je bent misschien verzekerd voor schade aan je gebouw of inventaris. Maar wat als de schade zo groot is dat je bedrijf stil komt te liggen, terwijl je kosten doorlopen? Met een bedrijfsschadeverzekering voorkom je deze financiële strop en daarmee wellicht een faillissement.

Waarvoor ben je verzekerd?

Als een lange sluiting van je bedrijf onvermijdelijk is vanwege ernstige schade, vallen de productie en de omzet stil, terwijl je vaste lasten gewoon doorlopen. Dat is een groot risico voor de voortgang van jouw bedrijf. Met een bedrijfsschadeverzekering voorkom je deze kostenpost. Je verzekert:

  • De vaste lasten zoals huur en salarissen
  • (Een deel van) je nettowinst

Je spreekt van te voren de uitkeringstermijnen en het verzekerde bedrag af.

Overdekking

Valt de schade aan je bedrijf hoger uit dan het verzekerde bedrag dat je hebt afgesproken? Door overdekking op de polis op te nemen, kun je een aanvullende vergoeding krijgen.

Extra kosten

Misschien moet je maatregelen treffen om je bedrijf weer snel draaiende te krijgen, zoals allerlei noodvoorzieningen, de huur van een tijdelijke bedrijfsruimte en/of IT-apparatuur en communicatie naar klanten. Die kosten kun je verzekeren met een extrakostenverzekering

De premie

De premie die je betaalt, hangt onder meer af van:

  • De verzekerde waarde
  • De gekozen dekking
  • De gekozen uitkeringstermijn
  • Specifieke wensen

Gerelateerde pagina’s