Inventaris- en goederenverzekering

Jouw inventaris en de goederen die opgeslagen zijn in je magazijn kunnen door allerlei oorzaken schade oplopen: brand, storm of wateroverlast bijvoorbeeld. Ook kunnen dieven inventaris of goederen stelen. Met een inventaris- en goederenverzekering krijg je al deze vormen van schade vergoed.

Waarvoor ben je verzekerd?

Met een inventarisverzekering verzeker je alle roerende zaken in het bedrijf zoals machines, apparatuur en stellingen. De voorraad goederen kan tegen een hogere premie meeverzekerd worden. De kosten van de schade aan de voorraad goederen worden vastgesteld aan de hand van de inkoopprijs van de goederen.
Hoe je je precies verzekert bepaal je zelf. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Schade door brand, ontploffing en blikseminslag
 • Vliegtuig- en stormschade
 • Diefstal
 • Vandalisme
 • Waterschade
 • Gewelddadige beroving en afpersing
 • Stroomstoring
 • Rook- en roetschade
 • Schade als gevolg van omgevallen bomen of heistellingen

Glasschade valt meestal niet onder de inventaris- of goederenverzekering, maar is meestal opgenomen in de gebouwenverzekering.

Bijkomende kosten

Bij een grote schade als brand, moet je soms extra kosten maken, bijvoorbeeld opruimingskosten, kosten om een uitbreiding van de schade te voorkomen of om een schade-expert in te schakelen. Dergelijke bijkomende kosten kun je vaak meeverzekeren.

Geld en waardepapieren

Je kunt je inventaris- en goederenverzekering aanvullen met een geldverzekering. Wel zo prettig als er veel geld omgaat in je bedrijf of als je geld vervoert of in een kluis bewaart.

Computers en elektronica

Een inventarisverzekering biedt meestal een beperkte dekking voor beschadigde of gestolen computers en elektronica. Voor je bedrijf kan dat onvoldoende zijn. Wij adviseren je of je voor een aanvullende dekking moet kiezen of je apparatuur beter apart kunt verzekeren met een computer- en elektronicaverzekering.

Garantie

Je kunt een garantie tegen onderverzekering krijgen. Je weet dan zeker dat je altijd voldoende krijgt uitgekeerd bij schade.

De premie

De premie van je inventaris- en goederenverzekering hangt onder meer af van:

 • De gekozen dekking
 • Het verzekerde bedrag
 • De postcode: sommige plaatsen kennen een groter risico dan andere
 • De omgeving, met name in de buurt gelegen bedrijfspanden
 • Genomen preventiemaatregelen
 • Het gebruik van het bedrijf

Gerelateerde pagina’s