Pensioen voor medewerkers

Als het in de cao staat, of als je bedrijfsactiviteiten vallen onder een bedrijfstakpensioenfonds, ben je verplicht je werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Maar ook als dat niet zo is, wil je jouw werknemers deze belangrijke arbeidsvoorwaarde niet ontzeggen. Een goede pensioenregeling wordt vaak hogelijk gewaardeerd.

Twee vormen mogelijk

Er zijn twee soorten pensioenregelingen: salarisdiensttijdregeling (tegenwoordig meestal de middelloonregeling) of beschikbare premieregeling.

Middelloonregeling

Bij de middelloonregeling ontvangt je werknemer een pensioen over het gemiddelde salaris van zijn of haar loopbaan. Dat betekent dat het eindresultaat op voorhand niet vastligt, en dat de premie dus in de loop der tijd kan stijgen of dat je moet bijbetalen om aan de pensioenverplichting te kunnen voldoen. Voor jou als werkgever is dat een onzekere factor.

De werknemer bouwt het pensioen gedurende zijn werkzame leven op. Bij het bereiken van de pensioendatum wordt het opgebouwde pensioenkapitaal omgezet in een levenslange maandelijkse pensioenuitkering.

Voordelen

  • Er wordt pensioen opgebouwd over het gemiddelde salaris. Daardoor stijgt de premieafdracht minder snel dan bij een eindloonregeling.
  • Je werknemers hebben zekerheid: het staat vast hoeveel pensioen er is opgebouwd.

Nadeel

  • Minder grip op de kosten. Als werkgever moet je soms bijbetalen om het beoogde pensioen te bereiken.

Beschikbare premieregeling

Bij de beschikbare premieregeling wordt een vast bedrag aan premies betaald waarmee het pensioenkapitaal van je medewerker opgebouwd wordt. De hoogte van het pensioenkapitaal is afhankelijk van het beleggingsresultaat. Dat resultaat is onzeker en kan lager of hoger uitvallen dan verwacht. Er is geen garantie op het pensioenkapitaal, hoewel dat in principe tegen extra kosten wel te verzekeren is.

Als het pensioenkapitaal wordt uitgekeerd op de pensioendatum, koopt je werknemer hiervoor een periodieke pensioenuitkering. De hoogte van de uitkering is onzeker en hangt onder meer af van het opgebouwde kapitaal en de rentestand op het moment van de pensioenaankoop.

Voordelen

  • De premie ligt vast, dus je weet als werkgever precies waar je aan toe bent wat betreft de kosten.
  • Werknemers kunnen soms zelf kiezen hoe de premie wordt besteed. Na de uitkering van het pensioenkapitaal kunnen zij zelf beslissen bij welke verzekeraar ze een periodieke pensioenuitkering kopen.

Nadeel

  • Meer onzekerheid voor je werknemers, omdat pensioenkapitaal en pensioenuitkeringen niet vastliggen. Wel kun je kiezen voor een maximale opbouw om het eindkapitaal zo hoog mogelijk te krijgen.

Kwaliteit en betaalbaarheid voorop

Pensioen is een complexe materie waar veel bij komt kijken. Wij nemen graag de tijd om je goed te adviseren. Wij weten wat verschillende partijen te bieden hebben en kennen de achterliggende (belasting)wetgeving. In onze advisering kijken we breed naar de financiële mogelijkheden van je onderneming en stellen we kwaliteit en betaalbaarheid van de pensioenregeling centraal.

Ook als je al een pensioenregeling hebt, kun je ons inschakelen voor een second opinion of om na te gaan hoe actueel je regeling is.

Nieuw pensioenakkoord

Het pensioenakkoord dat in juni 2019 gesloten is, heeft gevolgen voor je medewerkers. Zo worden de mogelijkheden om eerder te stoppen met werken vergroot, wordt pensioen minder vast en verandert de premieberekening. De komende jaren zullen de plannen vastgelegd worden in concrete wetten. Wat jij jouw medewerkers kunt bieden zal daar onder meer afhankelijk van zijn. Wij houden je op de hoogte en adviseren je over de manier waarop je de pensioenregeling van je werknemers kunt invullen.

Bijsparen

Veel pensioenfondsen hebben een te lage dekkingsgraad. Deze fondsen kunnen genoodzaakt zijn de pensioenen te verlagen. Wil jij het pensioen van je medewerkers op peil houden? Wij adviseren je over hun mogelijkheden om bij te sparen en de manier waarop jij hen daarbij kunt helpen.

Gerelateerde pagina’s