Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wat zijn de gevolgen voor het gezinsinkomen als je lange tijd uit de roulatie bent door ziekte of een aandoening? Kun je in dan terugvallen op een andere inkomensbron? En levert dat genoeg op om het inkomensverlies te compenseren? Als dat niet zo is, is arbeidsongeschiktheid een groot risico dat je echt moet verzekeren.

Waarvoor ben je verzekerd?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorg je voor een uitkering als je arbeidsongeschikt raakt. Je hebt veel mogelijkheden om de verzekering zelf in te vullen. Wat kun je kiezen?

  • Het verzekerd bedrag. Dat is het bedrag dat je krijgt aan uitkeringen.
  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium. Voor welk soort werk word je arbeidsongeschikt verklaard?
  • Het arbeidsongeschiktheidspercentage. In welke mate ben je arbeidsongeschikt voordat je uitkeringen ontvangt?
  • De wachttijd. Hoe lang moet je arbeidsongeschikt zijn voordat de uitkeringen ingaan?
  • De einddatum. Tot welke leeftijd wil je uitkeringen ontvangen?
  • De dekking. Verzeker je alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid of sluit je bepaalde aandoeningen uit?

Of je je moet verzekeren en voor welke dekking je kiest, hangt af van verschillende factoren. Ten eerste van de vraag of een inkomensachteruitgang opgevangen kan worden, bijvoorbeeld door spaargeld aan te spreken of omdat er een partner is die inkomsten heeft. Ook is het risico op arbeidsongeschiktheid bij bepaalde beroepen groter. De noodzaak om te verzekeren is dan ook groter.

Snel weer aan de slag

Veel verzekeraars bieden actieve re-integratiebegeleiding aan, waardoor je sneller weer aan de slag bent. Als je arbeidsongeschikt bent, heb je weinig tot geen inkomsten, maar moet je wel je vaste lasten blijven betalen. Daarom hebben verzekeraars ook aandacht voor je bedrijfssituatie tijdens de periode van je arbeidsongeschiktheid en helpen zij je een oplossing te vinden om de schade te beperken.

Verplicht verzekeren?

In juni 2019 hebben bonden en werkgevers een pensioenakkoord gesloten. Een opvallend onderdeel van dat akkoord is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Het zal nog even duren voordat dit plan in concrete wetgeving is omgezet. Wij houden je op de hoogte en adviseren je te zijner tijd over je mogelijkheden.

De premie

De premie die je betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afhankelijk van de dekking die je kiest, de looptijd en het eigen risico. Met een beperkte dekking en een hoog eigen risico kun je de premie laag houden. 
De premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daardoor wordt de verzekering een stuk betaalbaarder.

Gerelateerde pagina’s