Ziekteverzuim in derde kwartaal op recordhoogte

In het kwartaal lag het ziekteverzuim in Nederland op 4,6 procent. Dat houdt in dat van elke 1.000 te werken dagen er 46 werden verzuimd wegens ziekte. Vorig jaar, in het eerste coronajaar, lag het verzuimpercentage iets lager op 4,4 procent.
Het ziekteverzuim was het hoogst in de gezondheids- en welzijnszorg, te weten 6,3 procent. Een jaar eerder was dit 5,9 procent. Vooral in de verpleeg- en verzorgingstehuizen lag het verzuim met 7,3 procent uitzonderlijk hoog. Nederlanders die in de financiële dienstverlening werken meldden zich in het derde kwartaal het minst vaak ziek (2,8 procent). In de horeca is het verzuimpercentage gelijk gebleven (4,1 procent) ten opzichte van vorig jaar.