Zakelijke dienstverleners boeken flink hogere omzet

Vergeleken met pre-coronajaar 2019 lag de omzet in 2021 2 procent hoger. De omzet van IT-dienstverleners was in het vierde kwartaal 8,6 procent hoger dan een jaar eerder. Over heel 2021 nam de omzet met 8,2 procent toe ten opzichte van 2020.
Bij de rechtskundige dienstverlening, waaronder advocatenkantoren, rechtskundige adviesbureaus, notariskantoren en deurwaarderskantoren, groeide de omzet in het vierde kwartaal met 2,6 procent. Dit is aanzienlijk lager dan de voorgaande vier kwartalen, toen de omzet gemiddeld met bijna 8 procent toenam ten opzichte van een jaar eerder. Over heel 2021 steeg de omzet 6,4 procent ten opzichte van 2020.
Bij de administratieve dienstverlening (accountancy, belastingadvisering en administratie) was de omzet in het vierde kwartaal 10 procent hoger dan een jaar eerder. Op jaarbasis steeg de omzet 7,4 procent.