Woningbezitters zien vermogen stijgen, huurders niet

Het gemiddelde vermogen van huurders is sinds 2013 nauwelijks veranderd, dat van woningeigenaren is vanaf 2013 met 10.500 euro toegenomen. Het betreft vermogen exclusief de eigen woning en de eventueel bijbehorende hypotheekschuld. Bijna alle huishoudens beschikten in 2020 over financiële bezittingen. De financiële bezittingen van huisbezitters waren gemiddeld ruim 25.000 euro hoger dan die van huurders, 30.600 euro versus 4.600 euro. Huishoudens met een huurwoning hadden naast financiële bezittingen nauwelijks andere vormen van vermogen. Van de huishoudens met een eigen woning had bijna een derde ook andere bezittingen, zoals bedrijfsvermogen en overig onroerend goed.
De financiële bezittingen van huurders zijn nagenoeg gelijk gebleven in de afgelopen tien jaar, de financiële bezittingen en het bedrijfsvermogen van woningeigenaren zijn toegenomen in die periode.