Pensioenfondsen staan er beter voor maar verhogen pensioenen niet

Door goede rendementen en een iets hogere rente stegen de dekkingsgraden bij pensioenfondsen. Die dekkingsgraden bepalen of fondsen er goed genoeg voor staan om de pensioenen te mogen verhogen. Als de dekkingsgraad in de afgelopen twaalf maanden gemiddeld 110 procent of hoger was, mag een fonds tot verhoging overgaan. Van de grote vijf haalde alleen het fonds voor (voormalige) werknemers in de bouwsector die drempel. De andere bleven daar ver van verwijderd. Hierdoor werden de pensioenen begin dit jaar niet verhoogd. De pensioenfondsen hebben de hoop dat in de nabije toekomst een verhoging er weer in zit. Dit omdat in de loop van dit jaar de regels worden aangepast: de vereiste gemiddelde dekkingsgraad gaat dan van 110 naar 105 procent.