Ook zorgfonds PFZW verhoogt pensioenen

Het is voor het eerst in lange tijd dat PFZW de pensionen verhoogt voor gepensioneerden en voor zorgmedewerkers die nu nog hun pensioen aan het opbouwen zijn. Dit was jarenlang niet mogelijk omdat de financiële situatie van PFZW het niet toeliet, wat ook gold voor veel andere fondsen. Dat dit nu wel kan, komt mede door gewijzigde regels voor de zogeheten beleidsdekkingsgraad. Deze indicator moest tot voor kort 110 procent zijn, maar die drempel is gewijzigd naar 105 procent. Wel wijst het fonds erop dat door de verhoging zijn financiële positie verslechtert. Of er daarom aan het einde van het jaar opnieuw een flinke verhoging komt, is maar de vraag.