Aantal werkenden opnieuw toegenomen

In september waren er 292.000 mensen werkloos, die wel naarwerk zochten. Het UWV registreerde eind september 208.000 lopende WW-uitkeringen. Tussen maart en augustus 2020 steeg de werkloosheid van 2,9 procent naar 4,6 procent. Daarna is dit percentage vrijwel voortdurend gedaald, tot 3,1 procent in juli 2021. Na een lichte toename in augustus, is het percentage in september, net als in juli, weer 3,1 procent.